content top

WSA uchylił decyzję wojewody w sprawie zmiany nazwy ulicy na Lecha Kaczyńskiego

&lt![CDATA[

WSA uwzględnił tym samym skargę miasta Gdańsk na zarządzenia zastępcze wojewody ws. zmiany nazw ulic.

W swojej skardze miasto użyło argumentacji, że przepisy tzw. ustawy dekomunizacyjnej są niezgodne z konstytucją oraz ustawą o samorządzie terytorialnym, ponieważ nadawanie nazw ulic i placów należy wyłącznie do kompetencji samorządu.

„Ten spór dotyczy zasad, czy większość parlamentarna może podeptać godność wspólnoty samorządowej, a to wspólnota lokalna ma decydować, jak będą nazywane poszczególne ulice i place. Wojewoda zmienił na siłę nazwy ulic, nie przeprowadzając żadnych konsultacji, a samorząd został w ten sposób obezwładniony” – mówił przed sądem przed wydaniem wyroku pełnomocnik miasta Gdańska Marek Chmaj.

Podczas rozprawy pełnomocnik wojewody Magdalena Kubska-Lorek wniosła o oddalenie skargi miasta. „Żadna podmiotowość samorządu nie została podeptana. Miasto miało 12 miesięcy na dostosowanie nazw ulic w myśl przepisów ustawy dekomunizacyjnej i przeprowadzenie w tej sprawie wszelkich konsultacji i referendów, ale nie zrobiło tego” – dodała.

Orzeczenie WSA nie jest prawomocne. Stronom przysługuje skarga do NSA.

Zarządzenia Dariusza Drelicha wojewody dotyczą ulic: Stanisława Sołdka (zmieniona na Kazimierza Szołocha – działacza „S” w gdańskiej stoczni), Wincentego Pstrowskiego (na Henryka Lenarciaka – działacza „S” w gdańskiej stoczni i inicjatora budowy Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku), Dąbrowszczaków (Prezydenta Lecha Kaczyńskiego), Leona Kruczkowskiego (Ignacego Matuszewskiego – ministra skarbu w II Rzeczpospolitej i żołnierza), Franciszka Zubrzyckiego (Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” – żołnierza AK rozstrzelanego w 1946 r.), Mariana Buczka (Jana Styp-Rekowskiego – działacza narodowego, więźnia obozów koncentracyjnych) oraz Józefa Wassowskiego (na Anny Walentynowicz).

Zarządzenia zastępcze wojewody pomorskiego w sprawie nadania nowych nazw ulic w Gdańsku uprawomocniły się 29 grudnia ub. roku. 

]]
Source: Gazeta prawna

Udostępnij:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
LINKEDIN