content top

Mitera: Klimat chaosu w wymiarze sprawie...

&lt![CDATA[ W minionym tygodniu rzecznik generalny TSUE Jewgienij Tanczew wydał opinię, w której uznał, że sposób powoływania członków KRS przez Sejm ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych. W czwartek KRS wysłała do TSUE wniosek o ponowne otwarcie ustnego etapu postępowania m.in. w sprawie niezależności KRS oraz Izby...

Partie polityczne powinny stosować przep...

&lt![CDATA[ W polskich przepisach o zamówieniach publicznych próżno szukać wprost odniesienia do partii politycznych. Znajduje się ono natomiast w obowiązującej od 2016 r. dyrektywie w sprawie zamówień publicznych. Motyw 29 jej preambuły jest nieco przewrotny. Z jednej strony mówi, że partie polityczne nie są zamawiającymi, a więc nie podlegają jej przepisom, w następnym zdaniu...

Prezydent podpisał nowelę ustawy o Krajo...

&lt![CDATA[ W ustawie wprowadzono m.in. regulacje umożliwiające pozyskiwanie przez KZN nieruchomości stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Podmioty te będą musiały przekazywać cyklicznie do KZN wykazy nieruchomości, którymi gospodarują. W przypadku, gdy nieruchomość ujęta w wykazie zostanie przekazana do zasobu, którym...

Dwa lata więzienia za ksero dowodu

&lt![CDATA[ Praktyka skanowania dowodów osobistych jest powszechna choćby przy wypożyczaniu nart, rowerów albo samochodów. W ten sposób firmy starają się zabezpieczyć przed kradzieżą sprzętu. Sęk w tym, że praktyki takie wielokrotnie krytykowali najpierw generalny inspektor ochrony danych osobowych, a potem Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ich zdaniem powielanie dokumentów jest...

Parkomaty w stolicy jednak legalne: Dale...

&lt![CDATA[ Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego numer rejestracyjny nie pozwala na identyfikację konkretnego człowieka. To zaś oznacza, że nie stanowi danej osobowej. Korzystanie z takich numerów do sprawdzania, czy opłacano postój samochodu, nie wiąże się więc z przetwarzaniem danych osobowych. Wyrok ten kończy sprawę pana Michała, mieszkańca Warszawy. Uznał on, że parkomaty...

Rozwód zaraz po ślubie

&lt![CDATA[ Zupełny i trwały rozkład pożycia Co do zasady odpowiedź na wyżej postawione pytanie będzie brzmiała: tak. Jednak należy najpierw wyjaśnić czym w ogóle jest rozwód? Zgodnie z 56 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. W...

« Older Entries Next Entries »