content top

Darmowe porady prawne. Jak uzyskać pomoc...

&lt![CDATA[ Jak przekazał warszawski ratusz, z tego rodzaju pomocy korzystać mogą również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. CZYTAJ TEŻ: Tarcza antykryzysowa: Akcja Prawnicy Pro Bono trwa. Sprawdź, jak skorzystać z pomocy lub dołączyć do akcji Pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie prawa: pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego i...

Warchoł: Nie będzie potrzebna zgoda sądu...

&lt![CDATA[ „Mamy dla państwa świetną wiadomość. Biznes nie będzie potrzebował sądowej zgody na otwarcie porozumień z wierzycielami, na rozpoczęcie procedury restrukturyzacji, procedury naprawczej w sytuacji pandemii” – poinformował Warchoł na konferencji prasowej poświęconej nowym propozycjom ułatwień dla przedsiębiorców przyjętym przez Radę Ministrów. Jak zaznaczył...

Wybory niezagrożone, jeśli nie czytamy K...

&lt![CDATA[ Możliwe są dwa rodzaje wyborów prezydenckich: albo 100/75 dni (wybory terminowe) albo 14/60 dni (wybory przedterminowe). Tak stanowi Konstytucja i w ślad za tym kodeks wyborczy. Pierwsze zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta (art. 128 ust. 2 in pr....

Rzecznik praw dziecka powołał członka ko...

&lt![CDATA[ „Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu – mówił nasz Papież św. Jan Paweł II. Kto krzywdzi dziecko, krzywdzi nasze rodziny, nasz naród. Nigdy nie będzie zgody na krzywdzenie dzieci, a każdy, kto jest temu winny, niezależnie kim jest i jakie ma wpływy, musi ponieść surową karę” – podkreślił, cytowany w komunikacie, RPD Mikołaj...

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy...

&lt![CDATA[ Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1. zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami2. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i...

Jakie prawa ma zwalniany pracownik

&lt![CDATA[ Umowa o pracę Pracodawca może rozwiązać zawartą z pracownikiem umowę o pracę albo w drodze jej wypowiedzenia, albo bez wypowiedzenia z winy pracownika lub bez wypowiedzenia i bez winy pracownika. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez...

« Older Entries Next Entries »