content top

Reprywatyzacja w Warszawie: Straty niech...

&lt![CDATA[ Aby wykazać, ile straciła Warszawa, najpierw należałoby obliczyć koszt uczciwej reprywatyzacji z uwzględnieniem hipotek. Dopiero porównanie tego wyniku z wartościami wynikającymi z obecnego, patologicznego sposobu rozliczeń mogłoby być podstawą do ustalenia przybliżonych strat. Sprawa odszkodowań historycznych – wojennych i reprywatyzacyjnych – w ostatnich miesiącach...

(Prawie) każdy musi przedstawić dokument...

&lt![CDATA[ Już w treści pozwu powód może zamieścić wniosek o polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu lub zażądanie na rozprawę dowodów (w tym właśnie dokumentów) znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich. W toku postępowania strony mogą przytaczać dowody aż do zamknięcia rozprawy. Każdy czyli kto? Uprawnienie jednej ze stron...

Mucha: Powołanie przez prezydenta sędzió...

&lt![CDATA[ W ubiegłym tygodniu do Trybunału Sprawiedliwości UE wpłynęła skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Wraz ze skargą KE wniosła o zastosowanie środków tymczasowych oraz trybu przyspieszonego. Mucha na piątkowym briefingu prasowym nawiązał do tego, że prezydent powołał w środę 27 osób na sędziów Sądu Najwyższego: 19 w Izbie...

Ziobro o przesłuchaniu sędziego Tulei: P...

&lt![CDATA[ Sędzia Tuleya ze stołecznego sądu okręgowego został w środę przesłuchany w charakterze świadka przez sędziowskiego zastępcę rzecznika dyscyplinarnego. Przesłuchanie dotyczyło pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przesłuchanie odbyło się bez obecności pełnomocnika sędziego mecenasa Jacka Dubois. „Rzecznik dyscyplinarny, który prowadzi...

Prezydent nie powołał jednej osoby do SN...

&lt![CDATA[ Jak udał nam się ustalić miało to związek z tym, że nie do końca było jasne, czy kandydat skutecznie zrzekł się obywatelstwa innego kraju. Zgodnie z ustawą o SN sędzia tego sądu może posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie. Bogusław Stępkowski był jedyną osobą spośród rekomendowanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Startował do izby kontroli nadzwyczajnej i spraw...

Najprawdopodobniej jutro nowe nominacje ...

&lt![CDATA[ Jeżeli tak rzeczywiście się stanie będzie to oznaczało, że postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego o zabezpieczeniu konkursu do SN nie odniosło skutku. W dzisiejszym DGPpiszemy o tym, że decyzji NSA nie wzięła pod uwagę Krajowa Rada Sądownictwa , która w zeszły piątek oraz wczoraj przekazała głowie państwa wszystkie uchwały o wyborzekandydatów do izb: karnej,...

« Older Entries Next Entries »