content top

SN skierował do Trybunału Konstytucyjneg...

&lt![CDATA[ O skierowanym w czwartek do TK pytaniu prawnym poinformował PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN. Jak przekazał Michałowski, SN postanowił zadać pytanie „w związku z wątpliwościami natury konstytucyjnej, związanymi z zamknięciem obwinionemu drogi sądowej, to jest możliwości dochodzenia ochrony swoich praw przed niezależnym, bezstronnym i niezawisłym...

Rząd chce lepiej kontrolować jakość żywn...

&lt![CDATA[ To pomysł resortu rolnictwa. Dziś IJHARS prowadzi kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę, a także kontrole na etapie importu tych artykułów z państw trzecich. Inspekcja Handlowa weryfikuje jakość handlową produktów na etapie obrotu detalicznego, czyli gdy kupują je konsumenci. „(…) prowadzone są obecnie...

Uwaga na nowe znaki na drogach. Będą inf...

&lt![CDATA[ Obecnie znak D-51 informuje, a raczej ostrzega zarówno przed stacjonarną kontrolą prędkości, jak i kontrolą średniej prędkości na dłuższym odcinku drogi. Jedyne co wyróżnia odcinkowy pomiar, to stosunkowo małe tabliczki umieszczone pod znakiem D-51. „Ze względu na specyfikę urządzeń rejestrujących, realizujących pomiar średniej prędkości na określonym odcinku drogi,...

Znamy termin rozprawy w TSUE ws. Sądu Na...

&lt![CDATA[ KE w swojej skardze domagała się m.in. przywrócenia stanu sprzed 3 kwietnia 2018 r., kiedy to weszła w życie nowa ustawa o SN, na skutek której 27 spośród 72 sędziów SN zostało przeniesionych w stan spoczynku. Tak też się stało po wejściu w życie uchwalonej przez Sejm nowelizacji, zgodnie z którą sędziowie ci, włącznie z pełniącą funkcję I prezesa SN prof. Małgorzatą...

Senat przyjął nowelizację kodeksu wyborc...

&lt![CDATA[ „Ustawa m.in. przewiduje, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie tylko na karę pozbawienia wolności, nie będzie miała prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Nowela zakłada też powrót do 1 obwodowej komisji wyborczej w...

RPO kieruje do SN piątą skargę nadzwycza...

&lt![CDATA[ Dotychczas Rzecznik złożył już dwie skargi w sprawach cywilnych – dotyczących orzeczeń spadkowych. Jedna odnosiła się do dwóch sprzecznych orzeczeń spadkowych w rodzinie rolników, zaś druga możliwości odrzucenia przez adoptowane dziecko długów biologicznego ojca i także rozbieżnych decyzji sądów na tym tle. Ponadto RPO skierował do SN dwie skargi nadzwyczajne w...

« Older Entries Next Entries »