content top

Usługi reklamowe od Facebooka i Google w...

Usługi reklamowe od Facebooka i Google w IFT-2/2R
Korzystając z usług reklamowych od Facebooka lub Google powinniśmy pamiętać o dodatkowym obowiązku sprawozdawczym, jakim jest złożenie rocznej informacji IFT-2/2R. Jest to istotne, ponieważ formularz składamy nawet wtedy, gdy fizycznie nie wpłacaliśmy podatku, korzystając ze zwolnienia od podatku u źródła. Source: infor.pl...

Studium wykonalności projektu

Pytanie: Jaki powinnam zastosować paragraf dla studium wykonalności w przypadku projektu z UE (kwota 5000 zł)? Czy będzie to wydatek bieżący czy inwestycyjny? Studium wykonalności projektu jest czymś w rodzaju biznesplanu inwestycji. Jest ono częścią fazy przedinwestycyjnej projektu. Source: infor.pl...

W jakim paragrafie jest finansowanie spo...

Source: infor.pl aktualnosci

Kiedy komunikować sie z pracownikiem wer...

Source: infor.pl aktualnosci

Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych...

Obowiązujące od 1 września 2018 r. regulacje w zakresie dokonywania oceny nauczycieli odnoszą się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny ich pracy na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniają specyfikę pracy w danej szkole. Z uwagi na doniosłą rolę problematyki oceniania nauczycieli w opracowaniu poddano analizie nowe rozwiązania. W szczególności...

Możliwość zwrotu wadium przed terminem z...

W naszym powiecie chcemy usprawnić procedury dotyczące wadium w zamówieniach publicznych. Chodzi o wprowadzenie wymogu dla wykonawców dołączania do ofert dowodu wpłacenia wadium pieniężnego. Ponadto zwracania wadium (m.in. gwarancji ubezpieczeniowej) wybranym wykonawcom, ale przed terminem zawarcia umów czy też stosowanie innych form wadium spoza PZP, np. zastaw. Czy wprowadzenie...

« Older Entries Next Entries »