content top

Zespół 1

Wstęp Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami...

Zmiany w zakresie stosowania kas rejestr...

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie stosowania kas rejestrujących w kantorach. Projektowane zmiany dotyczą zwolnienia podmiotów prowadzących działalność w zakresie wymiany walut z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących do końca 2018 roku. Source: infor.pl aktualnosci

Zbieranie danych osobowych

Source: infor.pl aktualnosci

Termin ujęcia przychodu pozostałych środ...

Jednostka zakupiła wyposażenie. Faktura za zakup została wystawiona 29 stycznia i dostarczona jednostce razem z towarem 2 lutego. W związku z tym czy przyjęcie pozostałych środków trwałych powinno być ujęte pod datą 29 stycznia czy 2 lutego? https://forum.infor.pl/topic/439981-darowizna-pozostalych-srtrwalych/ Source: infor.pl...

Jak rozliczyć należności w walucie obcej...

Proszę o informację jak poprawnie (podatkowo) rozliczyć i zarachować kompensatę należności i zobowiązań w walucie obcej? Jakie kursy przyjąć, jakie różnice powstaną i jak je zarachować w księgach? Source: infor.pl aktualnosci

Wysokość emerytur, rent i dodatków po wa...

Wysokość emerytur, rent i dodatków po waloryzacji w 2018 r.
Od 1 marca 2018 r. najniższa emerytura wzrośnie z 1000 zł do 1029,80 zł, a przeciętna renta rodzinna wzrośnie o około 57,05 zł. W wyniku corocznej waloryzacji, wyższe będą dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych. Source: infor.pl aktualnosci

« Older Entries