content top

Nie będzie PCC od sprzedaży kryptowalut...

Nie będzie pobierany podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od sprzedaży kryptowalut – przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku PCC od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Source: infor.pl aktualnosci

Monitoring wizyjny – nowe wytyczne...

Nowe rozwiązania prawne dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego wzbudziły u administratorów wiele wątpliwości interpretacyjnych i obawy o możliwość spełnienia nowych obowiązków w tak krótkim okresie. Dostrzegając te problemy, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotował specjalne wskazówki i wyznacza administratorom okres przejściowy na dostosowanie się do nowych...

Czy leasing przestanie się opłacać?

Niedawna zapowiedź minister finansów – Teresy Czerwińskiej, odnosząca się do nowego limitu dla kosztów amortyzacji samochodów osobowych oraz zrównania progu kosztów amortyzacji samochodów osobowych z kosztami leasingu, spowodowała szereg komentarzy odnoszących się do korzyści podatkowych związanych z usługami leasingowymi i przyszłości tych usług po ewentualnych zmianach...

Zmiany w podatkach przyjęte

Sejm przyjął pięć poprawek Senatu do obszernej noweli kilku ustaw podatkowych, obejmującej m.in. hazard, amortyzację dziedziczonych środków trwałych, tzw. podatek minimalny od nieruchomości handlowych, czy ulgę podatkową dla niektórych twórców. Source: infor.pl aktualnosci

Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie...

Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartały 2018 r. składane przez kierowników jednostek którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno – prywatnego Source: infor.pl aktualnosci

Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwart...

Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2018 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania Source: infor.pl aktualnosci

« Older Entries