content top

MS: Wymóg posiadania przez sędziów tylko...

&lt![CDATA[ Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, wprowadziła także zmiany w przepisach o ustroju sądów. Dodany został m.in. wymóg, że sędzią może być tylko osoba, która posiada wyłącznie obywatelstwo polskie. „Sędzia albo asesor sądowy, który w dniu wejścia w życie ustawy nie spełnia wymogu posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, powinien w...

Nie będzie PCC od sprzedaży kryptowalut...

Nie będzie pobierany podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od sprzedaży kryptowalut – przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku PCC od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Source: infor.pl aktualnosci

Monitoring wizyjny – nowe wytyczne...

Nowe rozwiązania prawne dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego wzbudziły u administratorów wiele wątpliwości interpretacyjnych i obawy o możliwość spełnienia nowych obowiązków w tak krótkim okresie. Dostrzegając te problemy, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotował specjalne wskazówki i wyznacza administratorom okres przejściowy na dostosowanie się do nowych...

TK: Nawet dwuletni zakaz klubowy jest zg...

&lt![CDATA[ Chodzi o przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, zgodnie z którymi organizator meczu piłki nożnej może zakazać uczestnictwa w kolejnych imprezach przez niego przeprowadzanych (także poza własną siedzibą) osobie, która „dopuściła się naruszenia regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej”. Zakaz może trwać maksimum 2 lata. Według...

Czy leasing przestanie się opłacać?

Niedawna zapowiedź minister finansów – Teresy Czerwińskiej, odnosząca się do nowego limitu dla kosztów amortyzacji samochodów osobowych oraz zrównania progu kosztów amortyzacji samochodów osobowych z kosztami leasingu, spowodowała szereg komentarzy odnoszących się do korzyści podatkowych związanych z usługami leasingowymi i przyszłości tych usług po ewentualnych zmianach...

NRA bez spektakularnych sukcesów. Czy dz...

&lt![CDATA[ ]] Source: Gazeta prawna

« Older Entries