Wiadomości – Cywilistyka
content top

KRS: Kandydatów do SN było 215, obecnie ...

&lt![CDATA[ Mazur podał w poniedziałek dziennikarzom, że „łącznie najwyższa liczba to było 215 kandydatów, ale te dane się zmieniają i pewna liczba wycofała swoje zgłoszenia – myślę, że jest to ok. 20. 9 sierpnia Rada w trybie obiegowym podjęła uchwałę o umorzeniu postępowania co do tych osób. W tym trybie były też podejmowane decyzje o odrzucaniu kandydatur, które nie...

Mazur: Wyłączenie KRS z Europejskiej Sie...

&lt![CDATA[ Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa chce wykluczyć z organizacji polską Krajową Radę Sądownictwa (KRS). W czwartek przekazano KRS, że zajmie się tym posiedzenie plenarne 17 września w Bukareszcie. „Rada zaproponowała członkom ENCJ zawieszenie członkostwa KRS w związku z tym, że nie spełnia ona wymogów ENCJ dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i...

Będzie posiedzenie ws. KRS. Europejska S...

&lt![CDATA[ „Rada zaproponowała członkom ENCJ zawieszenie członkostwa KRS w związku z tym, że nie spełnia ona wymogów ENCJ dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej” – czytamy w stanowisku opublikowanym na stronie internetowej ENCJ. Przypomniano w nim, że już 1 czerwca zgromadzanie generalne Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa zapowiedziało...

Wybory samorządowe 2018: Jak liczyć mand...

&lt![CDATA[ Na czym polega metoda d’Hondta? System d’Hondta polega na dzieleniu liczby głosów oddanych na każdą listę przez kolejne liczby naturalne – pod uwagę brane są wyłącznie te komitety, które przekroczył pięcioprocentowy próg wyborczy. Największe uzyskane ilorazy szereguje się następnie do momentu, gdy wszystkie mandaty w danym okręgu wyborczym zostaną obsadzone....

Wybory samorządowe 2018: Co się zmieniło...

&lt![CDATA[ W tegorocznych wyborach samorządowych wybierzemy 1547 wójtów, 823 burmistrzów i 107 prezydentów, w sumie 2477 organów wykonawczych gmin (o jednego mniej niż obecnie w związku z likwidacją gminy Ostrowice). Wybierzemy ponadto radnych powiatów i sejmików województw. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października. Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i...

MS: Nowy regulamin urzędowania sądów nie...

&lt![CDATA[ Rzecznik resortu sprawiedliwości wydał oświadczenie „w sprawie nieprawdziwych informacji o +ręcznym sterowaniu+ sprawami w sądach”. „W związku z zawierającym nieprawdziwe informacje artykułem pt. +Regulamin znów pozwoli na ręczne sterowanie+, opublikowanym w +Rzeczpospolitej+ z 14 sierpnia 2018 r., Ministerstwo Sprawiedliwości oświadcza, że nowy...

« Older Entries