content top

Sędzia Nawacki cofnął delegację Juszczys...

&lt![CDATA[ Jak się okazuje, Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i zarazem członek KRS Maciej Nawacki o godz. 6.30 wysłał do sądu odręcznie napisane zarządzenie, że anuluje zgodę na wyjazd do Warszawy Pawła Juszczyszyna. – Dzisiaj rano dotarły do Kancelarii Sejmu dokumenty od prezesa sądu rejonowego, który oznajmił w dwóch dokumentach zarządzenia, że wycofuje zgodę na przyjazd...

Jan Śpiewak poskarżył się Izbie Adwokack...

&lt![CDATA[ Mec. Dubois w rozmowie z PAP zapewnił, że nie ma sobie nic do zarzucenia. „Nie ma w tym nic osobistego, to jest moja praca” – oświadczył. Śpiewak w rozmowie z PAP zaznaczył, że pozostaje z Dubois w „poważnym zatargu na tle osobistym” od 2016 r., kiedy to kancelaria prawna, w której Dubois był wspólnikiem skierowała do stowarzyszenia Miasto...

Opłaty dla gmin za przyłącze wodociągowe...

&lt![CDATA[ Niektóre sądy stają również na stanowisku, że obywatele, nawet za swoją zgodą, nie mają także obowiązku wybudowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z własnych środków, bo to leży w gestii samej gminy. Natomiast samo podłączenie do kanalizacji nie może być uzależnione od wcześniejszego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. Definicja łącza...

Senacki projekt zmian w ustawie o KRS: S...

&lt![CDATA[ „Zespół pracował (nad projektem) przez ponad dwa miesiące. Przygotowany przez nas projekt przewiduje zastąpienie dotychczasowego modelu wyboru sędziów do KRS przez Sejm modelem opartym na zasadzie wyborów bezpośrednich, powszechnych wśród sędziów, z istotnym uczestnictwem organizacji społecznych, zawodów zaufania publicznego oraz samych obywateli” –...

Komisja Wenecka: Nowelizacja ustaw sądow...

&lt![CDATA[ Opinia została wydana w trybie pilnym, nie jest wiążąca. ]] Source: Gazeta prawna

Ustawa dyscyplinująca sędziów. Czy opozy...

&lt![CDATA[ Jaka będzie decyzja Senatu w sprawie tzw. ustawy dyscyplinującej sędziów? Trudno powiedzieć. Jesteśmy dopiero po posiedzeniu połączonych komisji ustawodawczej oraz praworządności i praw człowieka, podczas których senatorowie wpierw przysłuchiwali się głosom ekspertów, a następnie odbyli dyskusję. Z kolei dziś rozpoczynamy trzydniowe posiedzenie plenarne, tam zapadnie...

« Older Entries