content top

Dokument prywatny jako dowód w postępowa...

Przedmiotem dowodu w postępowaniu cywilnym są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Spośród dowodów kodeks postępowania cywilnego wymienia obok zeznań świadków, opinii biegłych, oględzin, czy przesłuchania stron, dowód z dokumentów zarówno urzędowych jak i prywatnych. Source: Gazeta prawna

Pieszy z pierwszeństwem przy wchodzeniu ...

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym, zakładającą pierwszeństwo pieszych przy wchodzeniu na przejście oraz zakazującą jazdy na tzw. zderzaku na autostradach i drogach ekspresowych. Za nowelą opowiedziało się 423 posłów, 22 było przeciwnych, wstrzymało się 4 osoby. Source: Gazeta prawna

Pierwszeństwo pieszych przy wejściu na p...

Sejmowa komisja infrastruktury zarekomendowała Sejmowi przyjęcie poprawki zakładającej wydłużenie vacatio legis projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym do 1 czerwca tego roku. Projekt wprowadza zasadę pierwszeństwa pieszych także przy wchodzeniu na pasy i reguluje kwestię tzw. jazdy na zderzaku. Source: Gazeta...

Kary za zaśmiecanie mają się zmienić. Co...

Od 300 zł do 5 tys. zł mają wynieść nowe widełki określające wysokość grzywny za zaśmiecanie miejsc publicznych – zakłada przygotowany przez resort klimatu projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Source: Gazeta prawna

Przedsiębiorcy pozywają Skarb Państwa za...

Po wielu miesiącach wegetacji, a raczej walki o przetrwanie, przedsiębiorcy z branż dotkniętych najbardziej skutkami restrykcji związanymi z pandemią COVID- 19 coraz częściej decydują się na złożenie pozwu przeciwko Skarbowi Państwa. Source: Gazeta prawna

Gazetom trzeba płacić za udostępniane te...

Koniec z odsprzedawaniem artykułów prasowych bez płacenia za nie wydawcom. Po ośmiu latach procesu sąd prawomocnie zakazał udostępniania tekstów DGP bez umowy licencyjnej Source: Gazeta prawna

« Older Entries