content top

Nie opłaciłeś apelacji? Sąd ją odrzuci, ...

&lt![CDATA[ Od wyroku sądu pierwszej instancji strona może wnieść apelację do sądu drugiej instancji. Ustawowo określony tryb postępowania przewiduje obowiązek wniesienia apelacji do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Jeśli strona przez pomyłkę lub niewiedzę wniosła apelację bezpośrednio do sądu drugiej instancji, sąd ten przesyła apelację do sądu, który wydał zaskarżony wyrok....

Przepisy o wieku emerytalnym sędziów SN ...

&lt![CDATA[ Trybunał Sprawiedliwości UE odniósł się po polskiej reformy sądownictwa. Unijny Trybunał nakazał zawiesić stosowanie przepisów dotyczących wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego. Chodzi o przepisy dotyczące przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat, i przywrócenia do pracy tych przesuniętych już w stan spoczynku – na...

Sądy uwzględniają ponad 90 proc. wnioskó...

&lt![CDATA[ Jak przekazała prokuratura „szybko przyrasta liczba zakończonych przez prokuraturę postępowań – w 2017 r. było ich 970 tys., a więc o ponad 130 tys. więcej niż dwa lata wcześniej”. „Rośnie również liczba kierowanych do sądów aktów oskarżenia – z niespełna 180 tys. w 2015 r. do ponad 200 tys. w ubiegłym roku” – dodała PK. Prokuratura...

Rzecznik SN: Rozszerzenie wniosku Ziobry...

&lt![CDATA[ Prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł do TK o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa. Chodzi o ocenę konstytucyjności treści normatywnych zawartych w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który dotyczy...

Łapówkarze na celowniku Ziobry. Przyjęci...

&lt![CDATA[ – Łapownictwo wielkich rozmiarów jest karane zbyt pobłażliwie. Aferzyści muszą się bać – tłumaczy DGP minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Dziś za wzięcie łapówki o znacznej wartości (powyżej 200 tys. zł) grozi od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności. Dotychczas najczęściej kończyło się na „zawiasach”. W 2016 r. spośród 338 skazanych za...

Tajemnicę zawodową ma uchylać klient

&lt![CDATA[ To część jednej z największych w ostatnich latach reform prawa podatkowego, której sztandarowym hasłem jest walka z nieuczciwą optymalizacją. Jak pisaliśmy pod koniec sierpnia, adwokaci i radcowie prawni doradzający w sprawach skarbowych i karnoskarbowych zarzucili Ministerstwu Finansów, że pod przykrywką uszczelniania systemu podatkowego chce zmusić ich do...

« Older Entries