content top

Dlaczego warto czekać na odpowiedź TSUE?...

&lt![CDATA[ Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 31 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powyższy przepis reguluje fakultatywną podstawę zawieszenia postępowania w sytuacji, gdy sąd uzna, iż rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie...

Co dalej z art. 212 Kodeksu karnego? Kal...

&lt![CDATA[ Chodzi o artykuł 212 Kodeksu karnego, który w obecnym brzmieniu przewiduje, że za pomówienia w mediach grozi kara nawet do roku więzienia i jest ono ścigane z oskarżenia prywatnego. Natomiast przyjęta przez Sejm w ubiegłym tygodniu nowelizacja Kodeksu karnego, dotycząca głównie zaostrzenia kar za pedofilię, dodaje do tego artykułu paragraf zakładający karę do roku...

Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN skierował...

&lt![CDATA[ Ponadto pytanie do TK dotyczy także kwestii, czy obwieszczenie Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziego w SN stanowi akt niewymagający dla swojej ważności kontrasygnaty premiera, a także podstaw rozstrzygania przez SN o statusie sędziowskim osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym sędziego SN. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych...

Ekspert o sędziach pokoju: Nie w obecnej...

&lt![CDATA[ W rozmowie z PAP dr. Jabłoński, który razem z prof. Piotrem Kruszyńskim przygotował na zlecenie klubu Kukiz’15 tzw. „białą księgę” w sprawie sędziów pokoju, zapewnił, że prace nad projektem ustawy są już na dość zaawansowanym etapie. Potwierdził tym samym informację przekazaną przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, który powiedział w...

Wpływ sztucznej inteligencji na decyzje ...

&lt![CDATA[ „Nasze prawo dotyczące administracji jest nadal +analogowe+ i bazuje na założeniu, że konkretną decyzję wydaje konkretna osoba podpisana pod danym urzędowym pismem. Jednak rzeczywistość od dawna tak nie wygląda. W dobie sztucznej inteligencji decyzje mogą być wydawane nie przez urzędników, ale na podstawie algorytmów” – uważa Marek Zagórski. Jak...

RODO w relacji firma-konsument. Od 4 maj...

&lt![CDATA[ Przedsiębiorca zanim podpisze z konsumentem umowę ma szereg obowiązków informacyjnych, wskazanych w ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. To między innymi informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem; swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który...

« Older Entries