content top

Hodowla lub utrzymywanie psa rasy agresy...

&lt![CDATA[ Obowiązek posiadania pozwolenia na prowadzenie hodowli lub choćby tylko utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wynika z ustawy o ochronie zwierząt. Artykuł 10 tej ustawy wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Aby zarejestrować psa rasy uznawanej za...

Sędzia Sądu Rejonowego z Siemianowic ude...

&lt![CDATA[ Sprawa ma sygnaturę C-632/17, pytania strony polskiej wpłynęły do Trybunału 9 listopada zeszłego roku. Dotyczą postępowania, w którym Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A. występuje przeciwko Jackowi M., konsumentowi, który nie spłacał należności z karty kredytowej. Teraz będzie trochę prawniczej mowy. SSR Rafał Cebula – (…) Powód (…)...

Prezes NRA: Nie pozwolimy, aby sędziom z...

&lt![CDATA[ Trela podczas piątkowej konferencji „Sędziowie i adwokaci w służbie Niepodległej. Postawy wobec władzy 1918 – 2018” podkreślił, że sędziowie i adwokaci w ostatnich latach potrafią zgodnie współpracować w obronie demokracji bez żadnych podejrzeń o stronniczość i obronę własnych interesów. „Wierzę, że sędziowie i adwokaci obronią demokrację”...

Wizytatorzy ostrzegają przed obecnym KRS...

&lt![CDATA[ „Zmuszona jestem jednak zaapelować do Kandydata o powtórne rozważenie woli poddania się ocenie Krajowej Radzie Sądownictwa w obecnym jej kształcie” – z otrzymaniem listu tej treści muszą się liczyć osoby, które starają się o stanowiska w sądach okręgu warszawskiego. Tamtejsi wizytatorzy postanowili bowiem przy dokonywaniu cząstkowej oceny kwalifikacji kandydatów zwracać...

TK: Przepisy dotyczące odholowywania aut...

&lt![CDATA[ „Zdaniem Trybunału, jest to znaczne ograniczenie prawa własności, ponieważ ogranicza jedno z podstawowych uprawnień, jakie posiada właściciel rzeczy, tzn. prawo do jej dysponowania” – zaznaczył w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Piotr Tuleja. Zgodnie z zaskarżonym przepisem Prawa o ruchu drogowym, pojazd usunięty z drogi przez służby pozostaje na...

Kryszkiewicz: Dzięki Trybunałowi Konstyt...

&lt![CDATA[ Posłużę się konkretnym przykładem. Zupełnie przypadkowo mój wybór padł na wniosek złożony niedawno do Trybunału Konstytucyjnego przez Krajową Radę Sądownictwa. Rada skarży w nim przepisy, na podstawie których ukształtowano jej obecny skład. TK przyzwyczaił nas już do tego, że sprawy bliskie sercu partii obecnie rządzącej rozpatrywane są błyskawicznie. Mimo to trzeba...

« Older Entries