content top

Wprowadzono w sądach postępowanie dowodo...

&lt![CDATA[ Sąd będzie mógł zastosować przepis w razie wystąpienia szczególnie uzasadnionych wypadków, jeśli oskarżony lub obrońca był prawidłowo zawiadomiony. W szczególności Sąd może przesłuchać świadków, nawet jeśli oskarżony nie składał jeszcze wyjaśnień. – Gdy sąd zdecyduje się w takiej sytuacji na przeprowadzenie dowodu musi zawiadomić oskarżonego lub obrońcę o nowym...

PiS zgłosił kandydatury Roberta Jastrzęb...

&lt![CDATA[ „Teraz wnioski trafią do Komisji Sprawiedliwości w celu zaopiniowania” – zaznaczył dyrektor CIS. 3 grudnia kończy się kadencja trzech sędziów TK wybranych w czasach rządów PO-PSL: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara. Zgodnie z regulaminem Sejmu, wnioski w sprawie kandydatów do TK składa się marszałkowi w terminie 30 dni przed upływem...

Adwokaci będą mogli się reklamować? Pale...

&lt![CDATA[ „Wraz z nadchodzącym końcem kadencji adwokackich władz pojawiają się coraz śmielsze pomysły obecnej Naczelnej Rady Adwokackiej na zapisanie się w historii. Na rozpoczynającym się w piątek posiedzeniu NRA rozpoznawane mają być projekty zmian kodeksu etyki. Dotyczą dyskutowanej od lat kwestii zakazu reklamy” – czytamy w dzienniku. Jak ustaliła...

Parlament Europejski przyjął rezolucję k...

&lt![CDATA[ Pod projektem rezolucji podpisani są europosłowie największych frakcji w PE: EPL, socjaliści, Odnowić Europę, Zieloni i GUE. PE zaapelował w rezolucji, aby polski parlament wstrzymał się od przyjęcia proponowanego projektu ustawy oraz „zapewnił młodzieży dostęp do kompleksowej edukacji seksualnej”. W przyjętej rezolucji PE „wyraża głębokie zaniepokojenie niezwykle...

Dyscyplinarki dla sędziów za niestawienn...

&lt![CDATA[ Zdaniem Piotra Schaba, rzecznika dyscyplinarnego, sędziowie ci swoim postępowaniem mogli uchybić godności urzędu. W przypadku Krystiana Markiewicza chodzi także o to, że wezwał on inne osoby, aby ignorowały wezwania rzecznika i nie składały przed nim zeznań. W ocenie Schaba było to wezwanie do „nierespektowania porządku prawnego”. Jak napisano w komunikacie, sędzia...

Nowe progi unijne w zamówieniach publicz...

&lt![CDATA[ Polskie przepisy nakazują organizowanie przetargów od kwoty 30 tys. euro. Poniżej progów unijnych obowiązują jednak nieco bardziej liberalne procedury, dlatego tak ważna jest ich wysokość. Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający szacuje wartość zamówienia netto. Jeśli jest ona niższa od progu unijnego, może zastosować uproszczone procedury. Obowiązują wówczas...

« Older Entries