content top

Ranking najlepszych ustaw 2018. Na pierwszym miejscu resort Emilewicz .

&lt![CDATA[

„Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz zajęła pierwsze miejsce w rankingu najlepszych jakościowo ustaw w roku 2018. W ramach platformy +Plusy ujemne+ przez cały poprzedni rok ocenialiśmy ustawy, które stały się częścią polskiego systemu prawnego” – poinformowano we wtorkowym komunikacie.

Jak napisano, każda z ocen była poprzedzona analizą ustawy pod kątem skutków, jakie może przynieść dla gospodarki, funkcjonowania państwa czy wolności osobistych. „Ogólna jakość naszej legislacji stoi na podobnym poziomie co w roku ubiegłym” – napisano. Dodano, że każdą z ustaw przypisano do konkretnego polityka, obszaru i ministerstwa. A w poszczególnych kategoriach ze wszystkich ocen wyliczono średnią arytmetyczną.

W komunikacie przekazano, że ustawę w chwili jej wejścia w życie oceniano w skali 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo szkodliwa, 2 – szkodliwa, 3 – neutralna, 4- dobra, 5 – bardzo dobra.

Jak przekazano, w ub.r. oceniono 61 ustaw – o ponad połowę więcej niż w roku 2017. Niezmienna pozostała średnia ocena polskiej legislacji, która wynosi 3,3.

„W większości obszarów m.in. w gospodarce czy wymiarze sprawiedliwości zanotowano niewielką poprawę legislacyjną. Wysoki spadek zanotowano jednak w przypadku ustaw podatkowych, gdzie dominują akty prawne ocenione jako szkodliwe lub bardzo szkodliwe np. wprowadzenie III progu podatkowego w postaci +daniny solidarnościowej+, czy podwyżka opłaty emisyjnej” – czytamy w komentarzu.

Oceniono 28 ustaw dotyczących gospodarki – z oceną 3,5 (w 2017 roku było to 3,4), siedem ustaw podatkowych – ocena 1,9 (w 2017 r. było to 5), cztery zdrowotne ustawy – z oceną 4 (w 2017 r. było to 3), osiem ustaw poświęconych wymiarowi sprawiedliwości – ocena 3,2 ( w 2017 r. było to 3), 13 ustaw dot. bezpieczeństwa i administracji – ocena 3 (w 2017. było to 2,6) oraz jedną ustawę poświęconą edukacji i nauce – ocena pozostała na tym samym poziomie co w 2017, czyli 4.

„Liderem rankingu za rok 2018 została minister Jadwiga Emilewicz ze średnią 4,2 i pięcioma ustawami. W jej resorcie powstała m.in. ustawa o sukcesji przedsiębiorstw ułatwiająca prowadzenie firm po śmierci przedsiębiorcy. To ona także koordynowała ukończenie prac legislacyjnych nad kluczową ustawą tzw. +Konstytucją biznesu+ czyli ustawą prawo przedsiębiorców” – czytamy.

W komunikacie napisano, że na wyróżnienie zasługują także: minister rolnictwa Jan Ardanowski (cztery ustawy) oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk (dwie ustawy). Każdy z nich otrzymał ocenę 4.

Jeśli chodzi o Ardanowskiego, to „wysoko ocenić należy wprowadzone przez niego ułatwienia w sprzedaży bezpośredniej dla rolników czy system zachęt dla tworzenia spółdzielni rolniczych”.

„Ministerstwo Rolnictwa w ubiegłym roku pochwalić się może średnią równą Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii” – napisano.

W przypadku Adamczyka, „przepisy ustawowe muszą jeszcze przełożyć się na skuteczne działanie rządu bowiem dotyczą one przyszłych inwestycji: Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz funduszu na drogi samorządowe”.

Jak napisano, na przeciwnym biegunie znaleźli się minister energii Krzysztof Tchórzewski (trzy ustawy i ocena 2) i minister środowiska Henryk Kowalczyk (dwie ustawy i ocena 2). „Ten pierwszy odpowiada chociażby za ustawę zwiększającą opłatę emisyjną czy uchwaloną pod koniec roku ustawę o zamrożeniu cen prądu. Minister środowiska za to legitymizuje ustawę uderzającą w swobody obywatelskie myśliwych oraz wprowadza interwencjonistyczny program budowy domów z drewna”.

„Pozostali ministrowie nie przygotowali w minionym roku żadnych istotnych ustaw lub przygotowali ich zbyt małą, ilość aby znaleźć się w zestawieniu. W naszych ocenach widoczna jest jakościowa różnica pomiędzy ustawami, które były projektowane w rządzie w stosunku do tych tworzonych w parlamencie, o które wnioskowała grupa posłów. Wszystkie ustawy rządowe uzyskały średnią w wysokości 3,43, podczas gdy ustawy parlamentarne ledwie 2,9” – przekazano.

W komunikacie napisano, że przeciętnie na 3,5 oceniono działalność legislacyjną prezydenta. „Dobre ustawy, jak ta ułatwiająca odzyskanie pieniędzy po błędnym przelewie, łączył on z gorszymi takimi jak np. ustawa o darmowej pomocy prawnej” – czytamy. Dodano, że w ubiegłym roku uchwalono również jeden projekt powstały w wyniku inicjatywy ustawodawczej. „Był to projekt ograniczający handel w niedziele i dostał on w naszym rankingu najniższą możliwą ocenę” – wskazano.

Jak czytamy na stronie internetowej Warsaw Enterprise Institute, to fundacja, zaplecze eksperckie i intelektualne Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

]]
Source: Gazeta prawna

Udostępnij:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
LINKEDIN