content top

Postanowienia sędziego Zaradkiewicza do rzecznika dyscyplinarnego SN

&lt![CDATA[

Jak zaznaczono w komunikacie SN, żądanie podjęcia czynności wyjaśniających wystosowano „w związku z podejrzeniem popełnienia przez sędziego Zaradkiewicza przewinienia służbowego przy wydawaniu postanowień 1 i 9 lipca”.

Chodzi o cztery pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego, które sędzia Izby Cywilnej SN Kamil Zaradkiewicz sformułował 1 lipca. Pytania dotyczą powołań sędziów do SN na podstawie uchwał poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa oraz uprawnień do pełnienia funkcji I prezesa i prezesów SN przez takich sędziów. Ponadto w postanowieniu o sformułowaniu pytań zawnioskowano jednocześnie o wstrzymanie do rozstrzygnięcia Trybunału toczących się postępowań ws. zeszłorocznych powołań sędziów SN m.in. do nowych Izb tego sądu.

W kolejnym postanowieniu z 9 lipca sędzia Zaradkiewicz zastosował zabezpieczenie w związku ze skierowanymi pytaniami. Polegało ono na wstrzymaniu wykonywania czynności kierowniczych i organizacyjnych przez prezesa Izby Cywilnej SN Dariusza Zawistowskiego. Zaradkiewicz postanowił też w tej decyzji o „przekazaniu postanowienia wraz z aktami sprawy Prezesowi SN kierującemu pracami Izby Dyscyplinarnej celem niezwłocznego przekazania ich do TK”. Następnie Izba Dyscyplinarna przekazała akta do Trybunału.

Jak zaznaczono w komunikacie SN, rozpoznanie sprawy, na kanwie której zadano pytania do TK, nastąpiło z naruszeniem kolejności rozpoznawania spraw określonej w regulaminie Sądu Najwyższego. „Z przepisu wynika, że sprawy rozpoznaje się według kolejności wpływu do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej” – zaznaczono i dodano, iż w momencie wydania postanowienia z 1 lipca w referacie sędziego Zaradkiewicza oczekiwały inne, wcześniejsze sprawy.

Z kolei – zdaniem I prezes SN – w wyniku postanowienia z 9 lipca doszło do „rażącej obrazy przepisów” Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o SN m.in. poprzez przekazanie do właściwości Izby Dyscyplinarnej czynności organizacyjnych w sprawie zastrzeżonej ustawowo do właściwości Izby Cywilnej.

]]
Source: Gazeta prawna

Udostępnij:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
LINKEDIN