content top

Podmioty dopuszczone do udziału w przetargach na ziemię rolną

Gmina ogłosiła przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących jej własność. W przetargach mogły uczestniczyć osoby, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2 a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (rolnicy indywidualni, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, kościoły, parki), dopuszczaliśmy udział w przetargu osób, które nie są rolnikami indywidualnymi, ale posiadają zgodę dyrektora KOWR. Obecnie chcielibyśmy ogłosić kolejne przetargi nieograniczone na sprzedaż działek rolnych. Jakie dokumenty powinniśmy żądać przed przetargiem (rękojmia należytego prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o nie przekroczeniu 300 ha posiadanych użytków)? Czy powinniśmy dopuścić wszystkich zainteresowanych? W przetargu nieograniczonym decyduje cena, a np. w 5 dniu po ogłoszeniu wyniku przetargu powinniśmy żądać dokumentów do KOWR w celu wystąpienia przez Gminę – zbywcę o zgodę na nabycie działki lub czekać aż nabywca (przyszły rolnik indywidualny) wystąpi z dokumentami do KOWR o zgodę na nabycie działki rolnej. Zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami zbywca nieruchomości w terminie 21 od rozstrzygnięcia przetargu powinien powiadomić nabywcę o terminie, miejscu aktu notarialnego. Jednak gdy po przetargu zbywca
Source: infor.pl aktualnosci

Udostępnij:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
LINKEDIN