content top

O rozwoju z udziałem społeczności lokalnej

20 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Celem wprowadzonych zmian jest usprawnienie systemu wdrażania rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), a w konsekwencji efektywniejsze skorzystanie ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a w szczególności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Przewidziano także uproszczenia dla wnioskodawców w ubieganiu się o pieniądze z tych funduszy.
Source: infor.pl aktualnosci

Udostępnij:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
LINKEDIN