content top

Kurator w 7 dni musi skontaktować się ze skazanym

Kierownik zespołu kuratorskiego decyduje o tym, który kurator otrzyma jaką sprawę. Podczas przydzielania spraw istotne są przede wszystkim: skuteczność, efektywność oraz chęć równomiernego rozłożenia prac na wszystkich członków zespołu. Co do zasady stosowana jest właściwość terytorialna, jednak jak zastrzegają projektodawcy predyspozycje danego kuratora nie pozostają bez znaczenia. Nowe przepisy mają zmusić kierowników do zwracania uwagi na personalne kompetencje kuratorów i ich ewentualny pozytywny wpływ na sprawę.

Wskazany kurator może w terminie 7 dni przekazać sprawę, o ile podany przez niego powód na to pozwala. W przeciwnym razie ma obowiązek bezzwłoczni nawiązać pierwszy kontakt z podopiecznym. Kontakt ten może polegać na:- poinformować skazanego o objęciu go dozorem,- wezwać go do osobistego stawiennictwa we wskazanym miejscu, chyba że wezwanie jest bezcelowe,- poinformować właściwego miejscowo funkcjonariusza policji o oddaniu skazanego pod dozór za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej.

Podczas pierwszego spotkania skazany powinien dowiedzieć się o: prawach, obowiązkach, przynależności do grupy ryzyka powrotu do przestępstwa oraz dalszych warunkach współpracy.


Source: Gazeta prawna

Udostępnij:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
LINKEDIN