content top

KE: Otrzymaliśmy list od sędzi Gersdorf o środkach podjętych w Sądzie Najwyższym

&lt![CDATA[

„Otrzymaliśmy list od I prezes Sądu Najwyższego (Małgorzaty Gersdorf – PAP) i przyjęliśmy go do wiadomości” – powiedziała PAP rzeczniczka. Jak dodała, Komisja nie otrzymała dotąd od polskiego rządu żadnych informacji na ten temat.

„Zgodnie z postanowieniem wiceprezesa Trybunału (Sprawiedliwości Unii Europejskiej) z dnia 19 października Rzeczpospolita Polska ma czas do 19 listopada na przekazanie Komisji informacji o środkach podjętych w celu wykonania zarządzenia” – wskazała rzeczniczka.

We wtorek zespół prasowy SN poinformował PAP, że prof. Małgorzata Gersdorf jako I prezes Sądu Najwyższego przesłała do KE informację o środkach podjętych w SN w celu pełnego zastosowania się do postanowienia TSUE o tzw. środkach tymczasowych.

Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował 19 października o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia. TSUE chciał m.in., by sędziowie, którzy w świetle nowych przepisów już zostali przeniesieni w stan spoczynku, zostali przywróceni do orzekania.

„W zawiadomieniu prezes Gersdorf poinformowała, że 19 października wszyscy sędziowie SN objęci zakresem działania środków tymczasowych zostali zawezwani do podjęcia obowiązków służbowych w SN i do końca października 22 sędziów stawiło się w Sądzie Najwyższym, a części z nich już przydzielono sprawy do rozpoznania” – poinformował we wtorek Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

]]
Source: Gazeta prawna

Udostępnij:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
LINKEDIN