content top

Jak rozliczyć majątek wspólny po rozwodzie

Osoby wstępujące w związek małżeński, jak również Ci którzy już są w tej relacji mogą wybrać istniejący pomiędzy nimi ustrój majątkowy. Jeśli nie zadeklarują odmiennego rozwiązania powstanie między nimi ustrój ustawowej wspólności.

Zgodnie z art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082 z zm. – dalej krio) „oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku (…) Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym”. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że wspólny dorobek należy rozumieć jako „owoc wspólnych starań obojga małżonków”, bez względu na ich postać. (Postanowienie z 28 kwietnia 1972 r., sygn. akt: III CRN 626/71). Oznacza to, że zarówno pracując zawodowa, jak i zajmując się prowadzeniem domu wkład w majątek dorobkowy może być uznany za równy. Uwaga ta ma istotne znaczenie przy podziale małżeńskiego dorobku.

Strony mogą samodzielnie ustalić sposób podziału zebranych dóbr. Jeśli tego nie zrobią sprawą zajmie się sąd i to on, biorąc pod uwagę przedstawione przez zainteresowanych dowody rozstrzygnie o sposobie wzajemnych rozliczeń.


Source: Gazeta prawna

Udostępnij:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
LINKEDIN