content top

Dokument prywatny jako dowód w postępowaniu cywilnym

Przedmiotem dowodu w postępowaniu cywilnym są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Spośród dowodów kodeks postępowania cywilnego wymienia obok zeznań świadków, opinii biegłych, oględzin, czy przesłuchania stron, dowód z dokumentów zarówno urzędowych jak i prywatnych.
Source: Gazeta prawna

Udostępnij:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
LINKEDIN